Menu
产品搜索 样品申请 行业产品对比
Home » 联络我们 » 销售办事处

销售办事处

AEM科技

中国江苏省苏州工业园区钟南街461号(邮政编码:215026)
>>>点击这里查看地图

电话: (86)-512-6258-0028

传真: (86)-512-6258-0018

Email: [email protected]

AEM Components (USA), Inc.

6670 Cobra Way,

San Diego, CA 92121, USA

Tel: (1) 858-750-6100

Fax:(1) 858-481-1123

Email: [email protected]

AEM Components (Hong Kong) Limited

Tel: (852) 3698-0921

Email: [email protected]

深圳

手机:(86)-136-3165-3803

Email: [email protected]

成都

电话:(86)-28-8521-8678

手机:(86)-180-3057-3868

Email: [email protected]

台湾

新北市三重区重新路五段609巷14号10楼之四

Rm. 4, No. 14-10, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C.)

电话: (886)-2-2278-2258

传真: (886)-2-2278-2260

韩国,首尔

T8020, Techno, Garden5 Life, Chungmin-ro 66, Songpa-gu, Seoul, 138-960 Korea

Tel: (82)-2-446-1084

Fax: (82)-2-446-1084

日本

Tel: (81)-90-4846-8386

Email: [email protected]